Centrum fundacji HCPT Polska znajduje się w Małopolsce w Krakowie, gdzie prężne działają 3 grupy.

Grupa czerwona pod wezwaniem Świętego Jana Pawła II to mieszkańcy, personel i wolontariusze Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43 w Krakowie. Jest to grupa w której zawsze są osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, z niepełnosprawnością sprzężoną. Grupa ta uczestniczy w pielgrzymkach HCPT Polska od 2014 roku. Wszystko zaczęło się od wspaniałych pomysłodawców i założycieli HCPT Polska: Andrew Keogh i Mateusza Marszalskiego, którzy zabrali pierwsze osoby z niepełnosprawnościami z Domu Pomocy Społecznej na Wielkanoc do Lourdes.

 

Grupa pomarańczowa pod wezwaniem Świętej Rity to uczniowie, pedagodzy i wolontariusze Ośrodka Szkolno wychowawczego nr 4 w Krakowie. Są to dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, z autyzmem i z niepełnosprawnością sprzężoną. W składzie tej ekipy są też osoby z Placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego z ul. Kąpielowej 41. Współtworzą HCPT Polska od 2018 roku.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2578641539049558&id=1579340425654787&fs=0&focus_composer=0&m_entstream_source=timeline

Grupa niebieska pod wezwaniem Świętej Bernadetty to podopieczni Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie z oddziału onkologii, którzy podróżują z HCPT Polska w towarzystwie swoich lekarzy, pielęgniarek i wolontariuszy. Są z nami od 2017 roku.