Tęcza


Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza” w Krakowie od ponad 20 lat pomaga swoim podopiecznym poprzez:

– organizowanie zajęć dodatkowych dopasowanych do ich zainteresowań i pasji,
– tworzenie przestrzeni do spotkań dla rodzin,
– organizowanie wyjazdów i imprez,
– poprawianie jakości edukacji,
– organizowanie zajęć rehabilitacyjnych,
– kreowanie możliwości podjęcia pracy i tworzenia samodzielnego, dobrego życia.


Link do strony Stowarzyszenia znajdziesz TUTAJ.