SOSW nr 4


Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy nr 4 w Krakowie został stworzony z myślą o dzieciach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz znacznym, w wieku od 7 do 24 lat oraz w stopniu głębokim w wieku od 7-go do 25-go roku życia. W szkole funkcjonują klasy dla dzieci z autyzmem, stworzone z myślą o ich szczególnych potrzebach. W ośrodku przebywają dzieci pochodzące z terenu całego województwa małopolskiego, z czego najwięcej pochodzących z miasta Krakowa.W skład ośrodka wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

-Przedszkole Specjalne nr 15,
-Specjalna Szkoła Podstawowa nr 6,
-Filia nr 1 Szkoły Podstawowej nr 6 na os. Zielonym 28,
-Specjalne Gimnazjum nr 64,
-Szkola Przysposabiająca do Pracy nr 3,
-grupy rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną,
-internat.


Link do strony Ośrodka znajduje się TUTAJ.